Sáng 15/11/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)


Tên album
Sáng 15/11/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2022 7:01:30 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 07:03:09 SA

Đoàn ĐBQH Tp.Hồ Chí Minh nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 603,97kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 07:03:09 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1.002,78kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 07:03:09 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 657,49kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 07:03:09 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 800,49kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 07:03:09 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 798,42kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 07:03:09 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Dung lượng: 478,21kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất