Chiều 15/6/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)


Tên album
Chiều 15/6/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/06/2022 3:07:13 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/06/2022 03:09:38 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre biểu quyết.

Dung lượng: 762,44kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/06/2022 03:09:38 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk biểu quyết.

Dung lượng: 798,34kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/06/2022 03:09:38 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/06/2022 03:09:38 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 984,41kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/06/2022 03:09:38 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/06/2022 03:09:38 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất