Sáng 29/11/2023: Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 29/11/2023: Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
30/11/2023 12:00:00 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 30/11/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 30/11/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 30/11/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 30/11/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 30/11/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 1,33MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 30/11/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 1,36MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất