Sáng 29/11/2023: Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 29/11/2023: Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/11/2023 5:47:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/11/2023 05:54:00 CH

Quốc hội làm Lễ chào cờ

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/11/2023 05:54:00 CH

Dung lượng: 737,78kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/11/2023 05:54:00 CH

Dung lượng: 778,26kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/11/2023 05:54:00 CH

Dung lượng: 665,44kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/11/2023 05:54:00 CH

Dung lượng: 736,82kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/11/2023 05:54:00 CH

Dung lượng: 761,46kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất