Sáng 28/7, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025


Tên album
Sáng 28/7, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/07/2021 10:54:55 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 28/07/2021 10:58:08 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Dung lượng: 2,83MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 28/07/2021 10:58:08 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Dung lượng: 4,77MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 28/07/2021 10:58:08 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Dung lượng: 2,53MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 28/07/2021 10:58:08 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên làm việc.

Dung lượng: 4,13MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 28/07/2021 10:58:08 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên làm việc.

Dung lượng: 4,34MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 28/07/2021 10:58:08 SA

Toàn cảnh phiên làm việc

Dung lượng: 4,32MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất