Sáng 29/11/2023: Quốc hội thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề 3 Chương trình mục tiêu quốc gia


Tên album
Sáng 29/11/2023: Quốc hội thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề 3 Chương trình mục tiêu quốc gia
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/11/2023 5:38:48 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 29/11/2023 06:24:05 CH

Các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết.

Dung lượng: 858,35kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 29/11/2023 06:24:05 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 29/11/2023 06:24:05 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 29/11/2023 06:24:05 CH

Các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết.

Dung lượng: 852,17kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 29/11/2023 06:24:05 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”.

Dung lượng: 438,65kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 29/11/2023 06:24:05 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”.

Dung lượng: 527,07kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất