Chiều 11/01/2022: Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 11/01/2022: Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/01/2022 6:40:08 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/01/2022 06:40:39 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/01/2022 06:42:54 CH

Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ, bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 1,37MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/01/2022 06:42:54 CH

Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ, bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 1,44MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/01/2022 06:42:54 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/01/2022 06:42:54 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 996,78kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/01/2022 06:48:32 CH

Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ, bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 889,23kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất