Sáng 18/1/2024: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)


Tên album
Sáng 18/1/2024: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/01/2024 8:31:32 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/01/2024 08:32:44 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Dung lượng: 420,86kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/01/2024 08:32:44 SA

Dung lượng: 858,47kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)(1)

Ngày tạo: 18/01/2024 08:33:51 SA

Dung lượng: 858,47kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/01/2024 08:33:51 SA

Dung lượng: 724,96kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/01/2024 08:33:51 SA

Dung lượng: 930,06kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/01/2024 08:41:44 SA

Dung lượng: 721,17kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất