Chiều 17/5/2023: Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 họp Phiên thứ nhất


Tên album
Chiều 17/5/2023: Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 họp Phiên thứ nhất
Nội dung mô tả
Chiều ngày 17/5, tại Nhà Quốc hội, Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã tiến hành họp Phiên thứ nhất nhằm trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền và kế hoạch thực hiện các công việc của Tiểu ban.
Ngày tạo
17/05/2023 11:08:27 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 họp Phiên thứ nhất

Ngày tạo: 17/05/2023 11:11:08 CH

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà – Trưởng Tiểu ban

Dung lượng: 940,63kB

Tải ảnh gốc

Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 họp Phiên thứ nhất

Ngày tạo: 17/05/2023 11:11:08 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 họp Phiên thứ nhất

Ngày tạo: 17/05/2023 11:11:08 CH

Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Thị Lan Nhung

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 họp Phiên thứ nhất

Ngày tạo: 17/05/2023 11:11:08 CH

Đại biểu tham dự phiên họp

Dung lượng: 895,84kB

Tải ảnh gốc

Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 họp Phiên thứ nhất

Ngày tạo: 17/05/2023 11:11:08 CH

Đại biểu tham dự phiên họp

Dung lượng: 1,46MB

Tải ảnh gốc

Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 họp Phiên thứ nhất

Ngày tạo: 17/05/2023 11:11:08 CH

Đại biểu tham dự phiên họp

Dung lượng: 1,44MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất