Chiều 24/6/2023: Quốc hội thông qua một số Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 24/6/2023: Quốc hội thông qua một số Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/06/2023 11:28:57 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thông qua một số Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/06/2023 11:33:27 SA

Quốc hội biểu quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Dung lượng: 750,38kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thông qua một số Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/06/2023 11:32:14 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,37MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thông qua một số Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/06/2023 11:32:14 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình tại phiên họp.

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thông qua một số Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/06/2023 11:32:14 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tại phiên họp.

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thông qua một số Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/06/2023 11:32:14 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 955,38kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thông qua một số Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/06/2023 11:32:14 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương nhấn nút biểu quyết

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất