Sáng 16/6/2022: Phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng 16/6/2022, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 16/6/2022: Phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng 16/6/2022, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/06/2022 10:51:02 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng 16/6/2022, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 16/06/2022 11:10:17 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn biểu quyết.

Dung lượng: 880,31kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng 16/6/2022, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 16/06/2022 11:10:17 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu biểu quyết.

Dung lượng: 836,86kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng 16/6/2022, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 16/06/2022 11:10:17 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre biểu quyết.

Dung lượng: 787,29kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng 16/6/2022, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 16/06/2022 11:10:17 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định biểu quyết.

Dung lượng: 862,92kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng 16/6/2022, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 16/06/2022 11:10:17 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương biểu quyết.

Dung lượng: 775,33kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng 16/6/2022, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 16/06/2022 11:10:17 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước biểu quyết.

Dung lượng: 768,23kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất