Sáng 18/1/2024: Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 18/1/2024: Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/01/2024 9:03:44 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 18/01/2024 09:05:21 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp

Dung lượng: 435,92kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 18/01/2024 09:05:21 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp

Dung lượng: 402,60kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 18/01/2024 09:05:21 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp

Dung lượng: 518,21kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 18/01/2024 09:05:21 SA

Dung lượng: 998,89kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 18/01/2024 09:13:43 SA

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 18/01/2024 09:13:43 SA

Dung lượng: 868,66kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất