Chiều 28/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh


Tên album
Chiều 28/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/07/2021 4:35:44 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Ngày tạo: 28/07/2021 04:41:03 CH

Các đại biểu Quốc hội trong phiên làm việc.

Dung lượng: 2,70MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Ngày tạo: 28/07/2021 04:41:03 CH

Các đại biểu Quốc hội trong phiên làm việc.

Dung lượng: 3,03MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Ngày tạo: 28/07/2021 04:41:03 CH

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An biểu quyết.

Dung lượng: 3,21MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Ngày tạo: 28/07/2021 04:41:03 CH

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An biểu quyết.

Dung lượng: 2,67MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Ngày tạo: 28/07/2021 04:41:03 CH

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An biểu quyết.

Dung lượng: 2,81MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Ngày tạo: 28/07/2021 04:41:03 CH

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam biểu quyết.

Dung lượng: 2,88MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất