Chiều 18/01/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 18/01/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/02/2023 9:08:38 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/02/2023 09:13:44 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì kỳ họp

Dung lượng: 564,77kB

Tải ảnh gốc

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/02/2023 09:13:44 CH

Quang cảnh kỳ họp

Dung lượng: 1,19MB

Tải ảnh gốc

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/02/2023 09:13:44 CH

Quang cảnh kỳ họp

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/02/2023 09:13:44 CH

Đại biểu Quốc hội thực hiện nghi thức chào cờ

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/02/2023 09:13:44 CH

Quang cảnh kỳ họp

Dung lượng: 3,26MB

Tải ảnh gốc

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/02/2023 09:13:44 CH

Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp

Dung lượng: 878,59kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất