Chiều 09/01/2023: Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 09/01/2023: Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/01/2023 10:52:16 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/01/2023 12:31:01 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Dung lượng: 1,61MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/01/2023 12:44:59 CH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/01/2023 12:44:59 CH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 885,72kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/01/2023 12:44:59 CH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Dung lượng: 913,35kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/01/2023 12:44:59 CH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Dung lượng: 875,15kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/01/2023 12:44:59 CH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất