Sáng 15/11/2022: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)


Tên album
Sáng 15/11/2022: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2022 7:07:57 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 07:13:02 SA

Đại biểu Cầm Hà Chung - Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ

Dung lượng: 494,66kB

Tải ảnh gốc

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 07:13:02 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 07:13:02 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 07:13:02 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 938,77kB

Tải ảnh gốc

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 07:13:02 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 07:13:02 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất