Sáng 09/01/2023: Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 09/01, Kỳ họp bất thường lần thứ 2


Tên album
Sáng 09/01/2023: Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 09/01, Kỳ họp bất thường lần thứ 2
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/01/2023 10:52:09 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 09/01, Kỳ họp bất thường lần thứ 2

Ngày tạo: 10/01/2023 12:57:17 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu.

Dung lượng: 991,17kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 09/01, Kỳ họp bất thường lần thứ 2

Ngày tạo: 10/01/2023 12:57:17 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 09/01, Kỳ họp bất thường lần thứ 2

Ngày tạo: 10/01/2023 12:57:17 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 09/01, Kỳ họp bất thường lần thứ 2

Ngày tạo: 10/01/2023 12:57:17 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 09/01, Kỳ họp bất thường lần thứ 2

Ngày tạo: 10/01/2023 12:57:17 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 895,47kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 09/01, Kỳ họp bất thường lần thứ 2

Ngày tạo: 10/01/2023 12:57:17 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất