Chiều 16/6/2022: Bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 16/6/2022: Bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/06/2022 6:02:14 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 16/06/2022 06:13:29 CH

Các đại biểu Quốc hội làm lễ chào cờ

Dung lượng: 1,45MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 16/06/2022 06:13:29 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 927,66kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 16/06/2022 06:13:29 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 724,14kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 16/06/2022 06:13:29 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 16/06/2022 06:13:29 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 16/06/2022 06:13:29 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình biểu quyết.

Dung lượng: 851,17kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất