Sáng 21/5/2024: Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ


Tên album
Sáng 21/5/2024: Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/05/2024 8:20:00 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ

Ngày tạo: 21/05/2024 08:25:33 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp

Dung lượng: 656,47kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ

Ngày tạo: 21/05/2024 08:25:33 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp

Dung lượng: 772,55kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ

Ngày tạo: 21/05/2024 08:25:33 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 868,32kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ

Ngày tạo: 21/05/2024 08:25:33 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ

Dung lượng: 819,28kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ

Ngày tạo: 21/05/2024 08:25:34 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1.019,71kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ

Ngày tạo: 21/05/2024 08:28:26 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành và gợi ý một số nội dung tập trung thảo luận

Dung lượng: 789,84kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất