Sáng 29/5/2024: Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023...


Tên album
Sáng 29/5/2024: Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023...
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/05/2024 8:22:31 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023...

Ngày tạo: 29/05/2024 08:23:55 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Dung lượng: 358,35kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023...

Ngày tạo: 29/05/2024 08:23:55 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Dung lượng: 872,93kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023...

Ngày tạo: 29/05/2024 08:23:55 SA

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023...

Ngày tạo: 29/05/2024 08:23:55 SA

Dung lượng: 561,37kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023...

Ngày tạo: 29/05/2024 08:23:55 SA

Dung lượng: 496,26kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023...

Ngày tạo: 29/05/2024 08:23:55 SA

Đại biểu Nguyễn Văn Thi - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang

Dung lượng: 445,89kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất