Sáng 20/5/2024: Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 20/5/2024: Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/05/2024 9:09:57 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Toàn cảnh phiên họp

Ngày tạo: 20/05/2024 09:11:15 SA

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 20/05/2024 10:38:19 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Dung lượng: 787,36kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 20/05/2024 10:38:20 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Dung lượng: 809,81kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 20/05/2024 09:48:53 SA

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - điều hành hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu khai mạc Kỳ họp

Dung lượng: 425,30kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 20/05/2024 10:01:03 SA

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Dung lượng: 424,00kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 20/05/2024 10:01:03 SA

Các đại biểu tham dự phiên họp

Dung lượng: 814,38kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất