Sáng 22/5/2024: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Tên album
Sáng 22/5/2024: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/05/2024 9:18:48 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 22/05/2024 09:42:09 SA

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhậm chức

Dung lượng: 527,58kB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 22/05/2024 09:42:09 SA

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhậm chức

Dung lượng: 457,81kB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 22/05/2024 09:42:09 SA

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhậm chức

Dung lượng: 800,57kB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(1)

Ngày tạo: 22/05/2024 09:42:09 SA

Dung lượng: 516,93kB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(1)

Ngày tạo: 22/05/2024 09:42:09 SA

Dung lượng: 462,43kB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 22/05/2024 09:42:09 SA

Dung lượng: 507,08kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất