Sáng 30/5/2024: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025


Tên album
Sáng 30/5/2024: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025
Nội dung mô tả
Ngày tạo
30/05/2024 9:08:13 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Ngày tạo: 30/05/2024 09:12:01 SA

Dung lượng: 810,75kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Ngày tạo: 30/05/2024 09:12:01 SA

Dung lượng: 535,20kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Ngày tạo: 30/05/2024 09:12:01 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Dung lượng: 714,26kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Ngày tạo: 30/05/2024 09:12:01 SA

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp

Dung lượng: 620,27kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Ngày tạo: 30/05/2024 09:12:01 SA

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp

Dung lượng: 817,83kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Ngày tạo: 30/05/2024 09:12:01 SA

Dung lượng: 501,37kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất