Chiều 20/5/2024: Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Tên album
Chiều 20/5/2024: Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/05/2024 3:49:41 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 21/05/2024 11:59:02 CH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ

Dung lượng: 1,48MB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 21/05/2024 11:59:02 CH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 21/05/2024 11:59:02 CH

Dung lượng: 1,49MB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 20/05/2024 07:12:05 CH

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 21/05/2024 11:59:02 CH

Dung lượng: 932,04kB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 20/05/2024 03:55:34 CH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ

Dung lượng: 790,50kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất