Chiều 17/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát với 5 Bộ thuộc khối Văn hóa, Xã hội về công tác quy hoạch


Tên album
Chiều 17/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát với 5 Bộ thuộc khối Văn hóa, Xã hội về công tác quy hoạch
Nội dung mô tả
Chiều 17/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” đã có buổi làm việc với các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế.
Ngày tạo
29/03/2022 1:25:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát với 5 Bộ thuộc khối Văn hóa, Xã hội về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 01/04/2022 06:23:21 CH

Quang cảnh buổi làm việc

Dung lượng: 745,32kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát với 5 Bộ thuộc khối Văn hóa, Xã hội về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 01/04/2022 06:23:21 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh - Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 429,12kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát với 5 Bộ thuộc khối Văn hóa, Xã hội về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 01/04/2022 06:23:21 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh - Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 468,69kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát với 5 Bộ thuộc khối Văn hóa, Xã hội về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 01/04/2022 06:23:21 CH

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc báo cáo làm rõ một số nội dung thành viên Đoàn Giám sát nêu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 440,49kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát với 5 Bộ thuộc khối Văn hóa, Xã hội về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 01/04/2022 06:23:21 CH

Đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu.

Dung lượng: 397,29kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát với 5 Bộ thuộc khối Văn hóa, Xã hội về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 01/04/2022 06:23:21 CH

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu.

Dung lượng: 513,43kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất