Sáng 25/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp Đoàn giám sát của Quốc hội về quy hoạch


Tên album
Sáng 25/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp Đoàn giám sát của Quốc hội về quy hoạch
Nội dung mô tả
Sáng 25/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” tổ chức phiên họp trao đổi một số nội dung, công việc chuẩn bị cho buổi làm việc với Chính phủ về nội dung này trong thời gian tới.
Ngày tạo
01/04/2022 5:22:31 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp Đoàn giám sát của Quốc hội về quy hoạch

Ngày tạo: 01/04/2022 05:26:19 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 781,62kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp Đoàn giám sát của Quốc hội về quy hoạch

Ngày tạo: 01/04/2022 05:26:19 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu.

Dung lượng: 448,34kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp Đoàn giám sát của Quốc hội về quy hoạch

Ngày tạo: 01/04/2022 05:26:19 CH

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Dung lượng: 625,53kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp Đoàn giám sát của Quốc hội về quy hoạch

Ngày tạo: 01/04/2022 05:26:19 CH

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Dung lượng: 504,97kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp Đoàn giám sát của Quốc hội về quy hoạch

Ngày tạo: 01/04/2022 05:26:19 CH

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu.

Dung lượng: 408,60kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp Đoàn giám sát của Quốc hội về quy hoạch

Ngày tạo: 01/04/2022 05:26:19 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tổ trưởng Tổ giúp việc của Đoàn giám sát Nguyễn Minh Sơn trình bày dự thảo Báo cáo.

Dung lượng: 472,39kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất