Sáng 08/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo


Tên album
Sáng 08/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nội dung mô tả
Sáng 08/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát, Thượng tướng Trần Quang Phương, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.
Ngày tạo
08/04/2022 4:53:24 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 08/04/2022 04:58:14 CH

Quang cảnh cuộc làm việc

Dung lượng: 788,72kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 08/04/2022 04:58:14 CH

Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Bùi Văn Xuyền phát biểu.

Dung lượng: 672,02kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 08/04/2022 04:58:14 CH

Nguyên Phó trưởng Ban Dân nguyện Đỗ Văn Đương phát biểu.

Dung lượng: 799,75kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 08/04/2022 04:58:14 CH

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi với thành viên Đoàn giám sát bên lề buổi làm việc.

Dung lượng: 805,75kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 08/04/2022 04:58:14 CH

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình – Phó Trưởng Đoàn thường trực Đoàn giám sát điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 681,29kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 08/04/2022 04:58:14 CH

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung giải trình làm rõ nhiều nội dung các thành viên Đoàn giám sát nêu tại buổi làm việc.

Dung lượng: 929,19kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất