Sáng 05/7/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm việc với Kiểm toán Nhà nước


Tên album
Sáng 05/7/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm việc với Kiểm toán Nhà nước
Nội dung mô tả
Sáng 05/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương – Trưởng Đoàn Giám sát, Đoàn Giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021” làm việc với Kiểm toán Nhà nước.
Ngày tạo
06/07/2022 2:47:39 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Ngày tạo: 06/07/2022 02:51:32 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương – Trưởng Đoàn Giám sát, chủ trì cuộc làm việc

Dung lượng: 898,21kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Ngày tạo: 06/07/2022 02:51:32 CH

Các vị đại biểu là thành viên, chuyên gia trong Đoàn Giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021” tham dự cuộc làm việc

Dung lượng: 997,48kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Ngày tạo: 06/07/2022 02:51:32 CH

Các vị đại biểu là thành viên, chuyên gia trong Đoàn Giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021” tham dự cuộc làm việc

Dung lượng: 990,97kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Ngày tạo: 06/07/2022 02:51:32 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường - Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Giám sát điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 653,69kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Ngày tạo: 06/07/2022 02:51:32 CH

Tổ trưởng Tổ Công tác Lê Minh Nam phát biểu.

Dung lượng: 755,29kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Ngày tạo: 06/07/2022 02:51:32 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương – Trưởng Đoàn Giám sát, chủ trì cuộc làm việc

Dung lượng: 525,17kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất