Sáng 20/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì họp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch


Tên album
Sáng 20/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì họp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch
Nội dung mô tả
Sáng 20/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải – Trưởng Đoàn giám sát chủ trì họp Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.
Ngày tạo
20/04/2022 11:20:10 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì họp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 20/04/2022 11:23:14 SA

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải – Trưởng Đoàn giám sát phát biểu.

Dung lượng: 714,16kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì họp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 20/04/2022 11:23:14 SA

Quang cảnh cuộc họp

Dung lượng: 821,05kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì họp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 20/04/2022 11:23:14 SA

Quang cảnh cuộc họp.

Dung lượng: 965,87kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì họp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 20/04/2022 11:23:14 SA

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự cuộc họp.

Dung lượng: 734,84kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì họp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 20/04/2022 11:23:14 SA

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải – Trưởng Đoàn giám sát phát biểu.

Dung lượng: 812,76kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì họp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 20/04/2022 11:23:14 SA

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự cuộc họp.

Dung lượng: 683,30kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất