Sáng 28/4/2023: Tổ Công tác của Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia


Tên album
Sáng 28/4/2023: Tổ Công tác của Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/04/2023 3:27:57 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổ Công tác của Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 28/04/2023 03:31:11 CH

Quang cảnh cuộc làm việc

Dung lượng: 835,78kB

Tải ảnh gốc

Tổ Công tác của Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 28/04/2023 03:31:11 CH

GS.TS Đỗ Kim Chung, nguyên Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu.

Dung lượng: 230,44kB

Tải ảnh gốc

Tổ Công tác của Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 28/04/2023 03:31:11 CH

Đại diện Vụ chuyên môn của Bộ Tài chính giải trình làm rõ thêm một số vấn đề Tổ Công tác quan tâm.

Dung lượng: 940,62kB

Tải ảnh gốc

Tổ Công tác của Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 28/04/2023 03:31:11 CH

TS.Bùi Đặng Dũng, chuyên gia độc lập, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phát biểu.

Dung lượng: 242,35kB

Tải ảnh gốc

Tổ Công tác của Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 28/04/2023 03:31:11 CH

Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu phát biểu.

Dung lượng: 307,22kB

Tải ảnh gốc

Tổ Công tác của Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 28/04/2023 03:31:11 CH

Quang cảnh cuộc làm việc

Dung lượng: 775,40kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất