Chiều 07/9/2023: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Đoàn giám sát về các Chương trình mục tiêu quốc gia


Tên album
Chiều 07/9/2023: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Đoàn giám sát về các Chương trình mục tiêu quốc gia
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/09/2023 12:13:49 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Đoàn giám sát về các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 08/09/2023 12:17:10 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Đoàn giám sát về các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 08/09/2023 12:17:09 SA

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành phát biểu.

Dung lượng: 935,70kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Đoàn giám sát về các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 08/09/2023 12:17:09 SA

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Dung lượng: 890,38kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Đoàn giám sát về các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 08/09/2023 12:17:09 SA

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Dung lượng: 899,57kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Đoàn giám sát về các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 08/09/2023 12:17:09 SA

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan phát biểu.

Dung lượng: 1.018,15kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Đoàn giám sát về các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 08/09/2023 12:17:09 SA

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai phát biểu.

Dung lượng: 902,13kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất