Chiều 05/9/2023: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023


Tên album
Chiều 05/9/2023: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/09/2023 9:48:53 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023

Ngày tạo: 05/09/2023 09:53:56 CH

Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì phiên họp.

Dung lượng: 1,30MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023

Ngày tạo: 05/09/2023 09:53:56 CH

Các đại biểu tham dự Phiên họp.

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023

Ngày tạo: 05/09/2023 09:53:56 CH

Các đại biểu tham dự Phiên họp.

Dung lượng: 965,46kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023

Ngày tạo: 05/09/2023 09:53:56 CH

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Đoàn giám sát.

Dung lượng: 981,48kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023

Ngày tạo: 05/09/2023 09:53:56 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Minh Đức, Tổ trưởng Tổ giúp việc Đoàn giám sát.

Dung lượng: 1,15MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023

Ngày tạo: 05/09/2023 09:53:56 CH

Các đại biểu tham dự Phiên họp.

Dung lượng: 1.011,69kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất