Sáng 21/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội với 4 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long về công tác quy hoạch


Tên album
Sáng 21/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội với 4 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long về công tác quy hoạch
Nội dung mô tả
Sáng 21/3, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát của Quốc hội chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” làm việc với thành phố Cần Thơ, tỉnh Cà Mau, Long An và Sóc Trăng theo hình thức trực tuyến. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Ngày tạo
01/04/2022 5:02:33 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội với 4 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 01/04/2022 05:06:31 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc.

Dung lượng: 719,80kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội với 4 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 01/04/2022 05:06:30 CH

Quang cảnh cuộc làm việc

Dung lượng: 584,81kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội với 4 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 01/04/2022 05:06:30 CH

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Trần Văn Tiến phát biểu.

Dung lượng: 353,60kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội với 4 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 01/04/2022 05:06:30 CH

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu.

Dung lượng: 258,10kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội với 4 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 01/04/2022 05:06:30 CH

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giải trình làm rõ một số nội dung thành viên Đoàn giám sát nêu.

Dung lượng: 429,96kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội với 4 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 01/04/2022 05:06:30 CH

Thành phố Cần Thơ tham dự cuộc làm việc theo hình thức trực tuyến

Dung lượng: 352,91kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất