Sáng 01/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo


Tên album
Sáng 01/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nội dung mô tả
Ngày 01/4, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.
Ngày tạo
01/04/2022 5:59:44 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 01/04/2022 06:05:40 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc.

Dung lượng: 817,23kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 01/04/2022 06:09:09 CH

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu.

Dung lượng: 830,01kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 01/04/2022 06:09:09 CH

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu.

Dung lượng: 791,30kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 01/04/2022 06:09:09 CH

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường tại cuộc làm việc.

Dung lượng: 801,19kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 01/04/2022 06:05:40 CH

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế Bùi Thị Quỳnh Thơ trình bày báo cáo.

Dung lượng: 787,67kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 01/04/2022 06:05:40 CH

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu.

Dung lượng: 578,30kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất