Chiều 04/6/2024: Phiên họp của Đoàn công tác số 2 Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015-hết 2023”


Tên album
Chiều 04/6/2024: Phiên họp của Đoàn công tác số 2 Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015-hết 2023”
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/06/2024 7:28:56 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp của Đoàn công tác số 2 Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết 2023”

Ngày tạo: 04/06/2024 07:30:00 CH

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp của Đoàn công tác số 2 Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết 2023”

Ngày tạo: 04/06/2024 07:30:00 CH

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp của Đoàn công tác số 2 Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết 2023”

Ngày tạo: 04/06/2024 07:30:00 CH

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp của Đoàn công tác số 2 Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết 2023”

Ngày tạo: 04/06/2024 07:30:00 CH

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp của Đoàn công tác số 2 Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết 2023”

Ngày tạo: 04/06/2024 07:30:00 CH

Dung lượng: 991,27kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp của Đoàn công tác số 2 Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết 2023”

Ngày tạo: 04/06/2024 07:30:00 CH

Dung lượng: 880,24kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất