Sáng 08/8/2023: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ nhất Đoàn giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội


Tên album
Sáng 08/8/2023: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ nhất Đoàn giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/08/2023 12:37:32 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ nhất Đoàn giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Ngày tạo: 09/08/2023 12:41:27 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn – Trưởng Đoàn giám sát phát biểu chỉ đạo

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ nhất Đoàn giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Ngày tạo: 09/08/2023 12:41:27 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn – Trưởng Đoàn giám sát phát biểu chỉ đạo

Dung lượng: 788,39kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ nhất Đoàn giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Ngày tạo: 09/08/2023 12:41:27 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn – Trưởng Đoàn giám sát phát biểu chỉ đạo

Dung lượng: 739,23kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ nhất Đoàn giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Ngày tạo: 09/08/2023 12:41:27 SA

Dung lượng: 730,74kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ nhất Đoàn giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Ngày tạo: 09/08/2023 12:41:27 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh - Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Giám sát chuyên đề

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ nhất Đoàn giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Ngày tạo: 09/08/2023 12:41:27 SA

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương - Ủy viên Đoàn Giám sát

Dung lượng: 825,68kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất