Chiều 06/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Xây dựng về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo


Tên album
Chiều 06/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Xây dựng về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nội dung mô tả
Ngày 06/4, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Xây dựng về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.
Ngày tạo
06/04/2022 6:09:37 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Xây dựng về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 06/04/2022 06:13:33 CH

Quang cảnh cuộc làm việc

Dung lượng: 999,75kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Xây dựng về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 06/04/2022 06:13:33 CH

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị giải trình, làm rõ một số nội dung các đại biểu quan tâm.

Dung lượng: 886,51kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Xây dựng về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 06/04/2022 06:13:33 CH

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa phát biểu.

Dung lượng: 938,44kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Xây dựng về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 06/04/2022 06:13:33 CH

Phó Trưởng Ban Dân nguyện Hoàng Anh Công phát biểu.

Dung lượng: 920,28kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Xây dựng về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 06/04/2022 06:13:33 CH

Đại biểu Lê Anh Tuấn phát biểu.

Dung lượng: 763,42kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Xây dựng về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 06/04/2022 06:13:33 CH

Phó Trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng phát biểu.

Dung lượng: 852,94kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất