Chiều 24/4/2023: Tổ Công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia


Tên album
Chiều 24/4/2023: Tổ Công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
Nội dung mô tả
Chiều 24/4, tại Nhà Quốc hội, Tổ Công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030” làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ngày tạo
25/04/2023 12:53:59 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổ Công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia

Ngày tạo: 25/04/2023 12:58:34 CH

Tổ trưởng Tổ Công tác, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Tổ Công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia

Ngày tạo: 25/04/2023 12:58:35 CH

Toàn cảnh buổi làm việc

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Tổ Công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia

Ngày tạo: 25/04/2023 12:58:35 CH

Toàn cảnh buổi làm việc

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Tổ Công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia

Ngày tạo: 25/04/2023 12:58:34 CH

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Tổ Công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia

Ngày tạo: 25/04/2023 12:58:35 CH

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Tổ Công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia

Ngày tạo: 25/04/2023 12:58:34 CH

Đại diện các bộ, ngành tham dự cuộc làm việc

Dung lượng: 921,81kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất