Sáng 10/6/2024: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới tổ chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023


Tên album
Sáng 10/6/2024: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới tổ chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/06/2024 10:44:07 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới tổ chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023

Ngày tạo: 10/06/2024 12:52:24 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới tổ chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023

Ngày tạo: 10/06/2024 10:50:17 SA

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới tổ chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023

Ngày tạo: 10/06/2024 10:50:17 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới tổ chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023

Ngày tạo: 10/06/2024 10:50:17 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới tổ chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023

Ngày tạo: 10/06/2024 10:50:17 SA

Quang cảnh cuộc làm việc

Dung lượng: 1,37MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới tổ chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023

Ngày tạo: 10/06/2024 10:50:17 SA

Quang cảnh cuộc làm việc.

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất