Chiều 07/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Tòa án nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo


Tên album
Chiều 07/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Tòa án nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nội dung mô tả
Ngày 07/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tòa án nhân dân tối cao về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.
Ngày tạo
08/04/2022 1:55:51 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Tòa án nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 08/04/2022 02:16:32 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu.

Dung lượng: 882,64kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Tòa án nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 08/04/2022 02:07:56 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu.

Dung lượng: 804,49kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Tòa án nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 08/04/2022 02:07:55 CH

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tp. Hà Nội Đào Ngọc Chuyền phát biểu.

Dung lượng: 888,04kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Tòa án nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 08/04/2022 02:07:56 CH

Đại biểu Trần Chí Cường - Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng phát biểu.

Dung lượng: 980,95kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Tòa án nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 08/04/2022 02:07:56 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Đỗ Đức Hồng Hà, Tổ trưởng Tổ công tác trình bày báo cáo.

Dung lượng: 877,76kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Tòa án nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 08/04/2022 02:07:56 CH

Quang cảnh buổi làm việc

Dung lượng: 836,04kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất