Sáng 05/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Thanh tra Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Tên album
Sáng 05/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Thanh tra Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Nội dung mô tả
Sáng 05/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thanh tra Chính phủ về chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường điều hành nội dung làm việc.
Ngày tạo
05/04/2022 6:25:22 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Thanh tra Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 05/04/2022 06:38:56 CH

Quang cảnh cuộc làm việc

Dung lượng: 708,39kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Thanh tra Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 05/04/2022 06:30:28 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu.

Dung lượng: 737,94kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Thanh tra Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 05/04/2022 06:30:28 CH

Tổng Thanh tra Chính Phủ Đoàn Hồng Phong báo cáo kết quả thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Dung lượng: 828,96kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Thanh tra Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 05/04/2022 06:30:28 CH

Toàn cảnh buổi làm việc

Dung lượng: 991,48kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Thanh tra Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 05/04/2022 06:30:28 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 828,53kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Thanh tra Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 05/04/2022 06:30:28 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 723,74kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất