Chiều 31/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ hai Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Tên album
Chiều 31/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ hai Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Nội dung mô tả
Chiều ngày 31/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ hai Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.
Ngày tạo
01/04/2022 5:54:05 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ hai Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 01/04/2022 05:56:18 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì phiên họp.

Dung lượng: 647,32kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ hai Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 01/04/2022 05:56:18 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì phiên họp.

Dung lượng: 970,65kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ hai Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 01/04/2022 05:56:18 CH

Các đại biểu phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 704,21kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ hai Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 01/04/2022 05:56:18 CH

Các đại biểu phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 637,81kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ hai Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 01/04/2022 05:56:18 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu.

Dung lượng: 635,10kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ hai Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 01/04/2022 05:56:18 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường phát biểu.

Dung lượng: 885,59kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất