Chiều 08/9/2023: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Phiên họp thứ 4 của Đoàn Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”


Tên album
Chiều 08/9/2023: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Phiên họp thứ 4 của Đoàn Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/09/2023 9:16:59 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Phiên họp thứ 4 của Đoàn Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”

Ngày tạo: 09/09/2023 09:21:22 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì Phiên họp.

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Phiên họp thứ 4 của Đoàn Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”

Ngày tạo: 09/09/2023 09:21:21 CH

Các đại biểu, thành viên Đoàn Giám sát tham dự Phiên họp.

Dung lượng: 955,15kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Phiên họp thứ 4 của Đoàn Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”

Ngày tạo: 09/09/2023 09:21:22 CH

Các đại biểu, thành viên Đoàn Giám sát tham dự Phiên họp.

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Phiên họp thứ 4 của Đoàn Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”

Ngày tạo: 09/09/2023 09:21:22 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì Phiên họp.

Dung lượng: 964,64kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Phiên họp thứ 4 của Đoàn Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”

Ngày tạo: 09/09/2023 09:21:22 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi phát biểu.

Dung lượng: 1,26MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Phiên họp thứ 4 của Đoàn Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”

Ngày tạo: 09/09/2023 09:21:22 CH

Các đại biểu, thành viên Đoàn Giám sát tham dự Phiên họp.

Dung lượng: 1.022,37kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất