Chiều 21/11/2023: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp thứ 8 của Đoàn giám sát về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia


Tên album
Chiều 21/11/2023: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp thứ 8 của Đoàn giám sát về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/11/2023 10:22:02 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp thứ 8 của Đoàn giám sát về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 22/11/2023 10:43:00 SA

Quang cảnh Phiên họp thứ 8 của Đoàn giám sát về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp thứ 8 của Đoàn giám sát về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 22/11/2023 10:43:00 SA

Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì Phiên họp.

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp thứ 8 của Đoàn giám sát về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 22/11/2023 10:43:00 SA

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Dung lượng: 911,54kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp thứ 8 của Đoàn giám sát về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 22/11/2023 10:43:00 SA

Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì Phiên họp.

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp thứ 8 của Đoàn giám sát về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 22/11/2023 10:43:00 SA

Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì Phiên họp.

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp thứ 8 của Đoàn giám sát về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày tạo: 22/11/2023 10:43:00 SA

Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì Phiên họp.

Dung lượng: 1,43MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất