Chiều 04/7/2024: Cuộc họp Đoàn công tác số 3, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”


Tên album
Chiều 04/7/2024: Cuộc họp Đoàn công tác số 3, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/07/2024 3:31:37 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Cuộc họp Đoàn công tác số 3, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”

Ngày tạo: 05/07/2024 03:35:34 CH

Quang cảnh cuộc họp

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Cuộc họp Đoàn công tác số 3, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”

Ngày tạo: 05/07/2024 03:35:34 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Phó Trưởng Đoàn giám sát, Trưởng Đoàn công tác số 3.

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Cuộc họp Đoàn công tác số 3, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”

Ngày tạo: 05/07/2024 03:35:34 CH

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Cuộc họp Đoàn công tác số 3, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”

Ngày tạo: 05/07/2024 03:35:34 CH

Quang cảnh cuộc họp

Dung lượng: 1,50MB

Tải ảnh gốc

Cuộc họp Đoàn công tác số 3, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”

Ngày tạo: 05/07/2024 03:35:34 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Phó Trưởng Đoàn giám sát, Trưởng Đoàn công tác số 3.

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Cuộc họp Đoàn công tác số 3, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”

Ngày tạo: 05/07/2024 03:35:34 CH

Dung lượng: 1,29MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất