Chiều 06/6/2024: Phiên họp Đoàn công tác số 1, Đoàn giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội


Tên album
Chiều 06/6/2024: Phiên họp Đoàn công tác số 1, Đoàn giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/06/2024 7:34:39 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp Đoàn công tác số 1, Đoàn giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Ngày tạo: 06/06/2024 07:55:52 CH

Dung lượng: 1,49MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp Đoàn công tác số 1, Đoàn giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Ngày tạo: 06/06/2024 07:58:10 CH

Dung lượng: 1,51MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp Đoàn công tác số 1, Đoàn giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Ngày tạo: 06/06/2024 07:35:59 CH

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp Đoàn công tác số 1, Đoàn giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Ngày tạo: 06/06/2024 07:35:59 CH

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp Đoàn công tác số 1, Đoàn giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Ngày tạo: 06/06/2024 07:35:59 CH

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp Đoàn công tác số 1, Đoàn giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Ngày tạo: 06/06/2024 07:35:59 CH

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất