Chiều 15/5/2023: Đoàn Giám sát phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) – Những vấn đề đặt ra và giải pháp”


Tên album
Chiều 15/5/2023: Đoàn Giám sát phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) – Những vấn đề đặt ra và giải pháp”
Nội dung mô tả
Chiều 15/5, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) – Những vấn đề đặt ra và giải pháp”. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chủ trì Hội thảo.
Ngày tạo
15/05/2023 5:17:10 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn Giám sát phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) – Những vấn đề đặt ra và giải pháp”

Ngày tạo: 15/05/2023 05:25:28 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi

Dung lượng: 1,29MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Giám sát phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) – Những vấn đề đặt ra và giải pháp”

Ngày tạo: 15/05/2023 05:25:28 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Giám sát phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) – Những vấn đề đặt ra và giải pháp”

Ngày tạo: 15/05/2023 05:25:28 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Giám sát phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) – Những vấn đề đặt ra và giải pháp”

Ngày tạo: 15/05/2023 05:25:28 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Giám sát phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) – Những vấn đề đặt ra và giải pháp”

Ngày tạo: 15/05/2023 05:25:28 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Giám sát phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) – Những vấn đề đặt ra và giải pháp”

Ngày tạo: 15/05/2023 05:25:28 CH

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất