Sáng 07/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Công an về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo


Tên album
Sáng 07/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Công an về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nội dung mô tả
Tiếp tục thực hiện Chương trình giám sát, sáng 07/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Công an “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngáy 01/07/2016 đến ngày 01/07/2021”.
Ngày tạo
07/04/2022 5:39:57 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Công an về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 07/04/2022 05:48:04 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu.

Dung lượng: 746,00kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Công an về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 07/04/2022 05:48:04 CH

Toàn cảnh cuộc làm việc

Dung lượng: 971,31kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Công an về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 07/04/2022 05:48:04 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu.

Dung lượng: 756,65kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Công an về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 07/04/2022 05:48:04 CH

Đại diện Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Dung lượng: 964,77kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Công an về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 07/04/2022 05:48:04 CH

Đại diện Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Dung lượng: 955,12kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Công an về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 07/04/2022 05:48:04 CH

Đại diện Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Dung lượng: 877,62kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất