Chiều 21/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với 6 địa phương các tỉnh phía Bắc và miền Trung


Tên album
Chiều 21/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với 6 địa phương các tỉnh phía Bắc và miền Trung
Nội dung mô tả
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với 6 địa phương các tỉnh phía Bắc và miền Trung
Ngày tạo
01/04/2022 5:10:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với 6 địa phương các tỉnh phía Bắc và miền Trung

Ngày tạo: 01/04/2022 05:18:38 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với 6 địa phương các tỉnh phía Bắc và miền Trung

Ngày tạo: 01/04/2022 05:18:38 CH

Quang cảnh cuộc làm việc

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với 6 địa phương các tỉnh phía Bắc và miền Trung

Ngày tạo: 01/04/2022 05:18:38 CH

Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu phát biểu.

Dung lượng: 2,80MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với 6 địa phương các tỉnh phía Bắc và miền Trung

Ngày tạo: 01/04/2022 05:18:38 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn đặt câu hỏi.

Dung lượng: 2,71MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với 6 địa phương các tỉnh phía Bắc và miền Trung

Ngày tạo: 01/04/2022 05:18:38 CH

Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu.

Dung lượng: 2,95MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với 6 địa phương các tỉnh phía Bắc và miền Trung

Ngày tạo: 01/04/2022 05:18:38 CH

Quang cảnh cuộc làm việc

Dung lượng: 2,52MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất