Chiều 22/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc họp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch


Tên album
Chiều 22/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc họp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch
Nội dung mô tả
Chiều 22/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải – Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.
Ngày tạo
25/04/2022 2:36:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc họp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 25/04/2022 03:01:53 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu.

Dung lượng: 810,50kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc họp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 25/04/2022 02:38:21 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại cuộc họp.

Dung lượng: 895,98kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc họp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 25/04/2022 02:38:21 CH

Quang cảnh cuộc họp

Dung lượng: 979,63kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc họp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 25/04/2022 02:38:21 CH

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Dung lượng: 758,94kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc họp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 25/04/2022 02:38:21 CH

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Dung lượng: 665,98kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc họp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch

Ngày tạo: 25/04/2022 02:38:21 CH

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Dung lượng: 895,55kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất