Sáng 27/4/2023: Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” làm việc với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ


Tên album
Sáng 27/4/2023: Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” làm việc với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/04/2023 3:19:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” làm việc với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ

Ngày tạo: 28/04/2023 03:24:13 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì buổi làm việc.

Dung lượng: 417,57kB

Tải ảnh gốc

Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” làm việc với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ

Ngày tạo: 28/04/2023 03:24:13 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì buổi làm việc.

Dung lượng: 992,13kB

Tải ảnh gốc

Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” làm việc với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ

Ngày tạo: 28/04/2023 03:24:13 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát điều hành nội dung thảo luận.

Dung lượng: 682,57kB

Tải ảnh gốc

Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” làm việc với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ

Ngày tạo: 28/04/2023 03:24:13 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì buổi làm việc.

Dung lượng: 637,43kB

Tải ảnh gốc

Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” làm việc với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ

Ngày tạo: 28/04/2023 03:24:13 CH

Quang cảnh buổi làm việc

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” làm việc với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ

Ngày tạo: 28/04/2023 03:24:13 CH

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu.

Dung lượng: 1,27MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất